Tezaur

În 1785, autoritățile austriece au închis toate mănăstirile și schiturile din Bucovina, rămânând deschise doar Putna, Sucevița și Dragomirna. După închiderea Mănăstirii Solca, tezaurul a fost împrăștiat, o parte dintre cărți, dintre piesele de argintărie și dintre veșmintele bisericești ajungând la Dragomirna, Putna și Sucevița. Doar un pomelnic, acum într-o avansată stare de degradare, și câteva pietre de mormânt au mai rămas la locul lor, în ctitoria lui Ștefan Tomșa al II-lea.

Pomelnicul mare al Mănăstirii Solca

Pomelnicul mare

Pomelnicul mare al Mănăstirii Solca a fost realizat în 1664–1665 și apoi a fost completat până la închiderea mănăstirii. Dintre domnii binefăcători trecuți în acest pomelnic, merită amintit Miron Barnovschi (1626–1629), martirizat de turci în 1633. Familia sa avea reședința în Toporăuți, astăzi în nordul Bucovinei – Ucraina. Ajuns domn, și-a luat și numele de Movilă. El a fost unul dintre ctitorii principali ai Mănăstirii Dragomirna, alături de Mitropolitul Anastasie Crimca și de frații Luca și Simeon Stroici. În 25 iunie 1623, pe când era hatman, dăruiește mănăstirii mai multe terenuri și bunuri, în actul de danie cerând obștii „să scrie pe părinții născătorii noștri și pe noi și pe unchiul nostru Simion Stroici (de la care moștenise unele proprietăți) în sfântul și marele pomelnic”. Acest pomelnic se păstrează până azi în biserica Mănăstirii Solca.

Pietre de mormânt

În biserica Mănăstirii Solca se păstrează două pietre de mormânt ale unor membri ai familiei boierești Abaza: Safta Abaza († 1683) și vornicul Andrei Abaza († 1707). Prin daniile făcute, aceștia nu numai că au fost trecuți în pomelnicul mănăstirii, dar au primit și dreptul de a fi înmormântați în biserică.

Felon (Mănăstirea Putna)

Felon de la Ștefan Tomșa al II-lea

Ctitoriei lui Ștefan Tomșa al II-lea i-au aparținut însă, de la bun început și cu toată certitudinea, veșminte și broderii liturgice, dintre care unele și-au aflat adăpostul la cele trei mari mănăstiri care au funcționat în Bucovina după 1785. În acest sens, ar fi de amintit felonul menționat și de Erast Costea, care se găsește la Mănăstirea Putna (inv. 197).

Felon de la Ștefan Tomșa al II-lea

Un alt veșmânt liturgic care a aparținut Mănăstirii Solca se găsește acum la Mănăstirea Sucevița. Este vorba despre un felon cu inscripția de danie pe guler și cu un medalion înfățișându-l pe Iisus Hristos arhiereu, în partea din spate. Inscripția slavă este aproape identică aceleia de pe felonul de la Putna.

Felon de la Ștefan Tomșa al II-lea

Felon dăruit de Ștefan Tomșa al II-lea Mănăstirii Solca, în prezent la Liov. Inscripția de pe felon este: „Acest felon l-a făcut Io Ștefan voievod, fiul lui Tomșovici, în anul 7122 ”.

Stihar de la Ștefan Tomșa al II-lea

Un alt veșmânt liturgic care a aparținut Mănăstirii Solca este reprezentat de un stihar de la Ștefan Tomșa al II-lea. Piesa se păstrează azi la Mănăstirea Sucevița. Stiharul este compus din bucăți felurite, recuperate în chip evident din alte veșminte, iar partea superioară este croită din același material din care este făcut și felonul de la Putna. Stiharul are o inscripție la guler provenită și ea de la o altă piesă.

Epitrahil de la Ștefan Tomșa al II-lea

Spre deosebire de feloane, păstrate într-un număr mai mare, dintre epitrahile, un singur exemplar pare să fi ajuns până la noi și acela este acum la Putna. Inscripția dedicatorie de pe poale are următorul conținutȘ „Acest patrafir l-a făcut Io Ștefan voievod Tomșovici, în anul 7130 (1621–1622)”.

Triptic

În ultima vreme s-a manifestat un interes special față de una dintre icoanele Mănăstirii Putna, un triptic, despre care Artemon Manastyrski spunea, încă din anul 1908, că „după tradiție, voievodul Ștefan cel Mare purta acest panaghiar cu sine în toate mănăstirile, uneori în toate călătoriile sale și întotdeauna în lupte”.

Panaghiar

O altă danie a lui Ștefan Tomșa al II-lea a fost descoperită recent de către domnul Mihai Anatolii Ciobanu în Muzeul de Istorie din Moscova. Este vorba de un panaghiar dăruit Mănăstirii Solca în 1623 cu următoarea inscripția de danie: „Acest panaghiar a fost făcut de Io Ștefan Tomșa voievod domn al Țării Moldovei și l-a dăruit Sfintei Mănăstiri Solca în anul 7131 . Cine va dori să ia de la Sfânta Mănăstire să fie de trei ori blestemat și blestemat de Domnul Dumnezeu și cei 12 apostoli”. Nu se cunoaște calea prin care panaghiarul aflat cândva la Mănăstirea Solca a ajuns în Imperiul Rus.

Tetraevanghel

Tetraevanghel cumpărat de marele vornic Constantin Roșca și legat de fratele său Gheorghe vistiernicul și de Vasile, mare armaș; a fost dăruit de toți trei Mănăstirii Solca în 1623; la desființarea Solcăi a fost adus la Mănăstirea Putna.

Psaltire

Psaltire din sec. al XVIII-lea care a aparținut Mănăstirii Solca; în prezent se află la Mănăstirea Teodoreni.

Minei

Minei pe lunile februarie – iunie, sec. XV, de la Mănăstirea Solca, în prezent la Mănăstirea Dragomirna.