L O A D I N G

Felon de la Ștefan Tomșa al II-lea

Mănăstirea Sucevița

Un alt veșmânt liturgic care a aparținut Mănăstirii Solca se găsește acum la Mănăstirea Sucevița. Este vorba despre un felon cu inscripția de danie pe guler și cu un medalion înfățișându-l pe Iisus Hristos arhiereu, în partea din spate. Inscripția slavă este aproape identică aceleia de pe felonul de la Putna:

„Acest felon l-a făcut binecinstitorul domn Io Ștefan voievod Tomșovici, pentru sufletul său, și al părinților săi și al copiilor săi, în anul 7122 (1614), martie 18”

Cum ambele veșminte poartă data de 18 martie 1614, este firesc a căuta felonul de la Sucevița tot între odoarele Solcăi. Și, într-adevăr, în condica mănăstirii, la rubrica Feloane este inventariat „unul de slotoglav pe atlas roș, preste tot cu flori dese de sărmă”. Consemnările arhimandritului Vartolomei conduc spre concluzia că amândouă aceste feloane au aparținut Solcăi și că, după desființarea mănăstirii, unul a ajuns la Putna și celălalt la Sucevița.

Sursa: Maria Magdalena Székely, Pe urmele vechilor odoare ale Mănăstirii Solca, în „Analele Putnei”, XI, 2015, 1