Dăruiește

Sprijiniți refacerea istorică a complexului monahal al Mănăstirii Solca

 • restaurare ziduri, turnuri și clopotniță
 • refacere corpuri de chilii călugărești cu trapeză și magazii
 • construire muzeu pentru obiectele de patrimoniu
 • racordare la rețelele de energie electrică, apă și canalizare
 • achiziționare sistem de încălzire termică

DĂRUIȚI 3,5% DIN IMPOZIT!

Puteți sprijini refacerea Mănăstirii Solca direcționând 3,5% din impozitul pe venit către această unitate de cult. Reglementările fiscale permit oricărei persoane care are venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România să hotărască felul în care este folosit până la 3,5% din impozitul pe venit pe care îl plătește statului, dispunând direcționarea acestui procent către o anumită organizație neguvernamentală sau unitate de cult.

1. Descărcați formularul 230
2. Adăugați datele dumneavoastră personale și semnați-l

Dacă doriți ca și anul viitor să direcționați 3,5% din impozitul pe venit către Mănăstirea Solca fără a mai completa iarăși formularul 230, bifați căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”. Nu este nevoie să completați câmpul „Suma”: administrația fiscală va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

3. Depunerea formularului
 • Prin email Scanați formularul și trimiteți-l la adresa contact@manastireasolca.ro.
 • Prin poștă Trimiteți formularul la adresa: Mănăstirea Solca, Str. Tomșa Vodă, Loc. Solca, Cod poștal 725600, jud. Suceava.
 • Dacă vizitați Mănăstirea Solca îl puteți depune la părintele de la pangarul din biserică.
 • La ANAF De asemenea, puteți trimite formularul către Administrația Fiscală de care aparțineți prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau îl puteți depune personal la sediul acesteia.
Termenul limită pentru depunerea declarațiilor este 25 mai 2024

Puteți depune declarațiile completate direct pe site-ul ANAF dacă aveți semnătură electronică sau un cont în Spațiul Privat Virtual ANAF. Informații detaliate despre Spațiul Privat Virtual găsiți pe site-ul ANAF.

Date de contact
 • Stareț: Protos. Elefterie Ionesie
 • Telefon: 0745.692.398
 • Email: contact@manastireasolca.ro
Donații
 • Cont bancar în lei deschis la BCR Rădăuți.
 • IBAN: RO50 RNCB 0241 1695 1428 0001
 • Cod SWIFT: RNCB RO BU
 • Titular: Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Solca